ISAE3402/SOC1

In maart 2019 heeft Intersolve opnieuw de ISAE 3402 type II verklaring behaald.

Wat is ISAE 3402 type II

Bij ISAE 3402 Type II beoordeelt een onafhankelijke auditor de kwaliteit van de uitbestede activiteiten van een service organisatie aan de gebruikersorganisatie en het daardoor ‘in-control’ zijn over deze activiteiten door de gebruikersorganisatie.

Doelstelling

De doelstelling van de ISAE3402 type II verklaring is om aan klanten van Intersolve en aan de interne organisatie aan te tonen dat de kwaliteit van de dienstverlening van Intersolve in voldoende mate is gewaarborgd.

De kwaliteit van de dienstverlening wordt aangetoond door de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersmaatregelen te beoordelen.

Scope

Het rapport is gericht op de dienstverlening van Intersolve Payments B.V. en Intersolve Technologies B.V. De scope beperkt zicht niet tot de beheersmaatregelen voor financiële processen. Ook zaken als betrouwbaarheid van de primaire processen, informatiebeveiling, continuiteit en privacy maatregelen, zijn inbegrepen. De beheersingsmaatregelen zijn opgesteld voor de relevante processen binnen Intersolve. Dat geldt voor alle dienstverleningen, dus zowel voor transactionele diensten zoals cadeaukaarten, loyalty, Voucher & Ticketing, Stadspassen als voor onze financiële diensten waar vergunningsplichtige cadeaukaarten, escrow, eWallet en betaaldiensten onder vallen.