Loyalty & Coupons : Campagnes

De hoeveelheid aan klant- en transactiegegevens biedt de mogelijkheid om zeer gerichte marketingactiviteiten te ontwikkelen. Met behulp van een campaign tool kunnen klanten geselecteerd worden voor mailings op basis van n-a-w gegevens, interessegebieden, demografische gegevens, koopgedrag of andere variabelen. Resultaten kunnen gebruikt worden voor het aanmaken van direct mail, e-mail, push messages of nieuwsbrief.

Ook kan een “trigger-message” bericht verzonden worden als een klant aan bepaalde criteria voldoet bijvoorbeeld, als ze (bijna) een spaarsaldo bereikt hebben, zojuist in de winkel een aankoop gedaan hebben, een spaardoel bereikt hebben of als de klant volgende maand jarig is en daardoor een bepaalde aanbieding krijgt.

Via campaign tools kunnen coupons aan klanten gestuurd, gevolgd en gecontroleerd worden. Coupons kunnen in de winkel via de kassa of terminal direct worden geverifieerd en vervolgens verzilverd. Het systeem biedt de mogelijkheid vooraf het actiemechanisme vast te stellen, bijvoorbeeld ‘geldig voor de eerste 1.000 klanten’ of ‘geldig op bepaalde tijden’. Het toepassen van coupons levert waardevolle managementinformatie op die kan worden gebruikt voor nog geavanceerdere marketingcampagnes.

Een campaign tool kan ook een POS coupon voor een consument “klaarzetten”. Dit is een gerichte actiebon die op de kassa wordt geprint tijdens de aankooptransactie. Dit verhoogt de kans op herhaalbezoeken waarbij de retailer kan sturen op aankoopgedrag en winkelmoment.

 

TOP