EGI Brands : Betaal Lokaal

Intersolve EGI is de elektronischgeldinstelling die de Betaal Lokaal betaalkaarten als elektronisch geld uitgeeft. Tevens levert Intersolve EGI de betaaldiensten die nodig zijn om betalingen met de Betaal Lokaal betaalkaarten te kunnen verrichten en aanvaarden.

De voorwaarden die voor u als Houder van een Betaal Lokaal betaalkaart van toepassing zijn op onze dienstverlening aan u, zijn hier te downloaden.

TOP