EGI Brands : De Kids Cadeaukaart

Intersolve EGI is de elektronischgeldinstelling die De Kids Cadeaukaart als elektronisch geld uitgeeft. Tevens levert Intersolve EGI de betaaldiensten die nodig zijn om betalingen met De Kids Cadeaukaart te kunnen verrichten en aanvaarden.

De voorwaarden die voor u als Houder van De Kids Cadeaukaart van toepassing zijn op onze dienstverlening aan u, zijn hier te downloaden.

Voor een overzicht van de deelnemende locaties en saldo-checker kijkt u op www.dekidscadeaukaart.nl

TOP