EGI Brands : VVV Gift Card

Intersolve EGI is de elektronischgeldinstelling die de VVV Gift Card als elektronisch geld uitgeeft. Tevens levert Intersolve EGI de betaaldiensten die nodig zijn om betalingen met de VVV Gift Card te kunnen verrichten en aanvaarden.

De voorwaarden die voor u als Houder van een VVV Gift Card van toepassing zijn op onze dienstverlening aan u, zijn hier te downloaden.

Informatie over hoe en waar u de VVV Gift Card kunt besteden vindt u op http://www.vvvcadeaukaart.nl/besteden

TOP