Nationaal Crowdfunding Onderzoek

Op 26 juni jl. is het eindrapport gepresenteerd van het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013, een initiatief van Peter van den Akker, Ronald Kleverlaan, Gijsbert Koren en Koen van Vliet. De onderzoekers kregen ondersteuning van de Nederlandse crowdfundingplatformen en de Rabobank.

Het onderzoek richt zich op de motivatie van investeerders en donateurs die door middel van crowdfunding een financiële bijdrage leveren aan projecten of ondernemingen.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders crowdfunding bovenal zien als een nieuwe mogelijkheid om projecten samen mogelijk te maken. De koppeling tussen crowdfunding en financiering wordt hierbij sterker gelegd dan de koppeling tussen crowdfunding en marketing.

 

Het sociale karakter van crowdfunding blijkt onder andere uit het feit dat donateurs en investeerders het erg belangrijk vinden om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang en resultaten van een project en niet slechts geïnteresseerd zijn in de financiële) tegenprestatie die zij ontvangen. Er lijkt sprake te zijn van een hoge mate van vertrouwen in crowdfunding als financieringsmiddel.

Het onderzoek is te downloaden via de website van het onderzoek. Geheel in lijn met het ‘samen mogelijk maken’ is ook de dataset en de enquête  online gezet door de onderzoekers. Onderzoekers, studenten en geïnteresseerden kunnen daarmee zelf verder te bouwen op het onderzoek.

Inschrijven voor het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2014 is vanaf nu mogelijk!

TOP