Met veel genoegen maken wij bekend dat de Raad van Commissarissen Elise Hansen heeft benoemd tot Operations Director van Intersolve EGI B.V.

De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met deze benoeming. Elise is sinds 2014 Operations Director van Intersolve Technologies B.V. en zij zal met ingang van heden beide functies vervullen.

Sinds haar aantreden bij Intersolve Technologies B.V. heeft Elise, naast de aansturing van de disciplines Projectmanagement, R&D en Customer Support, een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de interne organisatie en de verdere professionalisering van Intersolve.

De Raad van Commissarissen is verheugd met de uitbreiding van het directieteam en ziet de voortgaande samenwerking met het directieteam, verder bestaande uit André Moen (Sales Director en Managing Director) en Peter Schilder (Financial Director) met vertrouwen tegemoet.

 

ISAE 3402

ISAE 3402 is een Third Party Assurance Report waarmee de effectieve werking van beheersmaatregelen kan worden aangetoond. De ISAE 3042 is hiermee de opvolger van de SAS70 standaard.

Met dit rapport, afgegeven door accountantskantoor BDO, toont Intersolve aan dat zij over het afgelopen jaar ‘’in control’’ is geweest met betrekking tot de interne beheersingsmaatregelen. Intersolve beschikte al over een ISAE 3402 Type I verklaring, dit betreft een momentopname van de opzet en bestaan van beheersmaatregelen. De ISAE 3402 Type II betreft, naast de opzet en bestaan, ook de effectieve werking van beheersmaatregelen voor het afgelopen kalenderjaar. Deze beheersingsmaatregelen zijn opgesteld voor een groot aantal belangrijke processen binnen Intersolve. Denk hierbij onder andere aan processen als change and release management, Human Resource management, Business Continuity management, security management etc.

Met de ISAE 3402 Type II verklaring toont Intersolve aan haar klanten aan dat de kwaliteit van de dienstverlening in voldoende mate is gewaarborgd. Met deze verklaring geeft Intersolve haar klanten dus grip op de processen die zij hebben uitbesteedt aan Intersolve.

De scope van de ISAE 3402 Type II verklaring betreft zowel de transactie services (Giftcard, Loyalty & Coupons, Voucher & Ticketing en Switching) als de financiële services (E-wallet en Payment services) die Intersolve verleend.

TOP