8 voordelen van SAFE Veilig betalen

  1. Via SAFE kunt u simpel en effectief betalen.
  2. SAFE voert de (aan)betalingen van uw koopovereenkomst uit.
  3. Uw geld staat – via SAFE – veilig op een derdengeldenrekening tot het moment dat u heeft aangegeven dat het, volgens de koopovereenkomst, mag worden uitbetaald aan uw leverancier.
  4. Als uw aankoop niet wordt geleverd, geeft u SAFE de opdracht niet uit te betalen. Uw geld staat veilig tot er wel geleverd is.
  5. De leveranciers die SAFE gebruiken weten dat zij uw aankoop goed moeten afleveren, voordat u bepaalt dat alles wordt uitbetaald.
  6. Uw transactie verloopt altijd via een beveiligde verbinding (https://).
  7. Ook uw leverancier laat een transactie graag via SAFE verlopen, omdat hij voordat de levering plaatsvindt al weet dat u uw afspraak bent nagekomen en dat SAFE kan uitbetalen na levering.
  8. Pas als u uw aankoop in ontvangst heeft genomen en/of alles is volgens koopovereenkomst afgehandeld, gaat SAFE tot volledige betaling over. Afspraak = Afspraak.
TOP