Intersolve EGI B.V. heet met ingang van 28 november 2018 Intersolve Payments B.V.

Vanwege de toenemende internationale bedrijfsactiviteiten van Intersolve hebben we besloten tot deze naamswijziging.