Ik ben trots op alle kennis die ik me in de loop der jaren eigen heb gemaakt.

Karin Strootman startte in de zomer van 2014 bij Intersolve in de functie van Facilitair Manager. Intersolve was destijds net verhuisd naar Woudenberg en had in het vorige pand geen medewerkers voor de facilitaire taken. Voor zowel Karin als haar collega’s was het een nieuwe stap.

Na een opleiding die gericht was op facilitair werk, deed Karin ervaring op in een team van facilitaire medewerkers die elk eigen taken hadden. “De meeste ervaring heb ik opgedaan nadat ik bij Intersolve aan de slag ben gegaan. Doordat ik de enige aanwezige facilitaire medewerker ben heb ik mij de laatste jaren verdiept in alle onderdelen van facilitair.”

Karin zag een grote uitdaging om alle facilitaire zaken alleen te beheren en uit te voeren.  “In de eerste maanden kwam mijn ervaring overeen met wat ik van de sollicitatiegesprekken had verwacht maar er kwamen steeds meer nieuwe taken bij die ik mij eigen heb gemaakt door nieuwe ervaringen. Niet alle nieuwe taken waren mij bekend. Maar ik ben trots op alle kennis die ik me in de loop der jaren eigen heb gemaakt en dat Intersolve mij die kans heeft gegeven.”

Karin heeft het opstellen van de  Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) begeleid en zij is als Preventiemedewerker het eerste aanspreekpunt als het gaat om arbeidsomstandigheden. Naast de zorg voor het juiste meubilair, gaat veel tijd en zorg zitten in het klimaat. Dit is een complex samenspel, waarin Karin veel overleg heeft met de onderhoudsteams van de verschillende leveranciers. Voor het verdere gebouwbeheer houdt Karin de ontwikkelingen op de voet bij: “Is de inzet van zonnepanelen zinvol of niet, wat is voor Intersolve de optimale verzekering van het pand, voldoen we nog aan alle eisen van brandveiligheid, zoveel terreinen om in de gaten te houden.”

Als Facilitair Manager is Karin verantwoordelijk voor het receptie team. “In het begin vond ik het best lastig om mensen aan te sturen, iedereen heeft een ander karakter en eigen ideeën, maar ik heb de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd in het leiding geven en het gaat nu veel beter. Maar uitgeleerd ben ik nooit en dat maakt het leuk.

Op de vraag wat Karin het meest aantrekkelijke vindt in haar werk, laat ze weten dat de diversiteit van het werk en de samenwerking met klanten en collega’s haar het meest aantrekken in haar baan. “Ze weten mij te vinden voor facilitaire vragen en ik probeer iedereen zo goed mogelijk te helpen of te adviseren.”