“Er blijkt in alle sectoren behoefte aan onze transactieservices, al dan niet in combinatie met de bancaire vergunning die wij faciliteren.”

Rob Steenkamp kwam in 2009 in dienst bij Intersolve en was de eerste medewerker die zich specifiek richtte op de verkoop van Intersolve producten en diensten.

Het klantenbestand van Intersolve bestond destijds grotendeels uit retailers en mijn jarenlange ervaring in verschillende commerciële functies binnen het retailkanaal kwam goed van pas in deze stap.”, laat Rob weten. Hij kijkt terug op een periode waarin veel energie is gestoken in het verbreden van het klantenbestand. “Inmiddels werken we met veel verschillende partijen, van de grote nationale en internationale online spelers tot de Gemeentes Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, energie maatschappijen, woningstichtingen of Museum vereniging. Er blijkt in alle sectoren behoefte aan onze transactieservices, al dan niet in combinatie met de bancaire vergunning die wij faciliteren!

Voordat Rob in dienst kwam bij Intersolve zijn diverse gesprekken gevoerd over hoe de nieuwe functie het beste kon worden ingevuld. Vanuit Intersolve was de wens om optimaal gebruik te maken van de ervaring en opleiding van Rob. Samen met zijn gesprekspartners is een goed plan opgesteld en kon worden gestart met de professionalisering van de verkoopactiviteiten.

Sinds zijn indiensttreding is er veel veranderd in de markt en binnen Intersolve. “Voortdurende interne en externe ontwikkelingen, de diversiteit van het klanten bestand en het werken aan verdere internationale groei houden het werk afwisselend.” merkt Rob op.  “Al deze facetten bieden continue mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en geven de optie om door te groeien binnen de organisatie.”

Met de groei van de organisatie is ook veel veranderd. Toch ziet Rob dat een deel van de cultuur van Intersolve hetzelfde is gebleven: “Binnen Intersolve heerst een informele sfeer en is er altijd de mogelijkheid om laagdrempelig met collega’s van alle afdelingen collega’s in contact te komen.”