Middels de ISAE3402 type II verklaring tonen wij aan dat de kwaliteit van de aan ons uitbestede dienstverlening in voldoende mate is gewaarborgd.