Voorzieningenfonds

Voor veel zzp-ers is het financieel gezien een uitdaging om een passende en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten.

Een alternatieve oplossing voor de AOV is een voorzieningenfonds. Dit Nederlandse concept betreft een kring van zo’n 25 tot 50 zzp-ers die hun eigen financiële vangnet vormen met elkaar. Elke maand zetten alle deelnemers een bedrag op hun voorzieningenrekening tot er een vooraf bepaald maximum bedrag is bereikt. Als één van de deelnemers arbeidsongeschikt raakt, maken de overige deelnemers een bedrag vanuit hun voorzieningenrekening over aan de zieke gedurende een vooraf vastgestelde periode. Onderling vertrouwen is essentieel voor de succesvolle werking van een voorzieningenfonds.

Volgens de Kennisbank van Starten.nl zijn er inmiddels ongeveer 330 voorzieningenfondsen met bijna 15.000 deelnemers.

Voor een aantal klanten verzorgt Intersolve de technische realisatie en financiële afhandeling van hun voorzieningenfonds. Dit wordt gedaan via een e-wallet, een virtuele betaalrekening, waarop het tegoed wordt bewaard.

Voor het beheer van dit geld, heeft Intersolve een vergunning van de Nederlandsche Bank. Door dit veilige geldbeheer is Intersolve de betrouwbare partner voor voorzieningenfondsen.