SmartFund en Intersolve helpen zzp’ers met veilige financiële toekomst

Als zelfstandig ondernemer ben je erg afhankelijk van je persoonlijke gesteldheid. Wanneer jij langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt, kunnen de inkomsten ineens wegvallen. 65% van de kleine ondernemers – en dan met name ZZP’ers – heeft zich niet beschermd door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. SmartFund is een goed alternatief voor ondernemers die geen tijd of zin hebben om zich te verdiepen in een moeilijk product als een AOV. Nu SmartFund het geldbeheer onderbrengt in de Elektronische Geldinstelling (EGI) van Intersolve wordt deze manier van risicodekking nog aantrekkelijker.

SmartFund is een stichting die ondernemers stimuleert samen een vereniging op te richten om elkaar financieel te ondersteunen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Doordat elk lid spaart door middel van een maandelijkse reservering, wordt gezamenlijk een buffer opgebouwd. Vanuit deze buffer kan tot twee jaar lang maandelijks een belastingvrije schenking worden gedaan aan een verenigingslid in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid op basis van het tot dan toe ingelegde bedrag. Met dit concept wordt teruggegrepen op de meest pure vorm van verzekering maar dan in een modern jasje en moderne fondsbescherming

Intersolve gaat SmartFund helpen om de financiën van de SmartFund-verenigingen te beheren. Het geld wordt veilig ondergebracht in Intersolve’s EGI. Deze escrowservice minimaliseert de kans op fouten en voorkomt fraude. Intersolve houdt toezicht op het uitkeren van schenkingen bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor worden veel verantwoordelijkheden van de administrateur binnen de SmartFund-vereniging uit handen genomen. Bovendien kunnen alle zaken – dankzij de bankvergunning van Intersolve – buiten de banken om afgehandeld worden.

Intersolve is erg enthousiast over de samenwerking. Directeur André Moen: ‘Vanuit mijn rol als zelfstandig ondernemer ben ik bekend met het probleem. Vooral ondernemers van kleine bedrijven en ZZP’ers zijn hun bedrijf niet begonnen om zich met dergelijke problemen bezig te houden. Die willen ondernemen en werken vanuit hun passie. Via SmartFund kan een ondernemer eenvoudig zijn toekomst veiligstellen voor als hem iets mocht overkomen.’

http://www.smartfund.nl

TOP