Intersolve registreert en beheert de tegoeden van de U-pas in regio Utrecht, een stadspas voor mensen met een laag inkomen.