Stadspas: U-pas

U-pas: samenwerking Intersolve en gemeente Utrecht

In opdracht van de gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht heeft Intersolve een oplossing geleverd voor de vereenvoudiging van de administratieve processen bij het uitgeven van de U-pas. Intersolve registreert en beheert de budgetten op de U-pas, de gratis (stads)pas voor mensen met een laag inkomen in regio Utrecht.

Een pas met korting en bijdragen

Met een U-pas kan een gezin met een laag inkomen toch meedoen aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten in de buurt. De pas bevat daarnaast bijdragen voor de schoolkosten van kinderen, zoals een fiets, computer of schoolactiviteiten en geeft korting op bepaalde producten en toeristische attracties en bevat bijdragen voor de schoolkosten van kinderen, zoals een fiets, computer of schoolactiviteiten.

Registratie en beheer budgetten

Intersolve registreert op de U-pas de budgetten die de gemeenten beschikbaar hebben en legt vast waar en waaraan deze besteed mogen worden. Intersolve registreert ook per pas wat de aanbiedingen zijn van partners. De pashouder ontvangt het budget en ziet welke aanbiedingen er zijn. Vervolgens kan hij het budget binnen de afgesproken voorwaarden besteden aan de aangeboden activiteiten of artikelen.

Afrekenen met U-pas

Bij het afrekenen wordt de U-pas gescand en kan de partner de betreffende aanbieding verzilveren. Deze transactie vindt real-time plaats op het transactieplatform van Intersolve. Op basis van deze registraties worden de aanbieders vervolgens periodiek uitbetaald.

Oprichting U-pasbureau

Intersolve heeft samen met haar partners Intermediad en IN10 het U-pasbureau ingericht. Dit U-pasbureau beoordeelt nieuwe pashouderaanvragen en werft aanbieders om een compleet aanbod te kunnen realiseren.

Waar vind je de U-pas?

De U-pas wordt in een oplage van ca. 50.000 stuks verspreid onder gezinnen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Het tegoed op de pas is persoonsgebonden. Dit betekent dat de pashouder het tegoed alleen voor eigen doeleinden kan gebruiken.

 

“Gemeente Utrecht werkt sinds 2017 samen met Intersolve aan het verder verbeteren van de U-pas. Hierdoor gaan inwoners van Utrecht  makkelijker en vaker de U-pas gebruiken om mee te doen aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten in de buurt. Het betalen gaat eenvoudig en je kan snel zien hoeveel geld er nog op je pas staat. Daarnaast heeft het U-pasbureau ervoor gezorgd dat er veel nieuwe aanbieders van activiteiten en aanbod bij gekomen is.” – Nanja Njio, gemeente Utrecht