Crowdfund: Symbid

Intersolve beheert geldstromen Symbid

Symbid is een crowdfunding platform waarop men kan investeren in snelgroeiende bedrijven. Het platform zocht een betrouwbare partij die de verantwoordelijkheid voor de geldstromen tussen investeerders en bedrijven op zich kon nemen, en kwam hiervoor uit bij Intersolve.

Crowdfunding platform

Dankzij crowdfunding kunnen ambitieuze ondernemers hun onderneming laten groeien, terwijl grote én kleine investeerders kunnen investeren in de bedrijven waarin ze geloven. Het platform van Symbid zorgt ervoor dat dit eenvoudig, transparant en toegankelijk gebeurt. Intersolve zorgt ervoor dat de (digitale) betalingen veilig plaatsvinden.

Zorgplicht richting investeerders

Symbid is in Nederland marktleider op het gebied van online financiering van durfkapitaal en opereert op basis van een AFM-vergunning voor een Beleggingsonderneming onder MiFID II. Dit houdt in dat Symbid een zorgplicht heeft richting investeerders en dat haar processen en bestuurders uitgebreid zijn getoetst en onder doorlopend toezicht staan van de AFM. Symbid heeft de geldstromen op het platform uitbesteed aan Intersolve, om er zeker van te zijn dat ze aan alle eisen en richtlijnen van de AFM voldoen.

Veilige uitvoering van betalingen

Intersolve beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank voor het beheer van elektronisch geld. Daardoor is het beheer van de bijeengebrachte tegoeden en het managen van de geldstromen gegarandeerd veilig en betrouwbaar geregeld. Investeerders krijgen van Intersolve een e-wallet waarmee ze hun investeringen beheren en betalingen uitvoeren. Als de investeringsdoelstelling van een project niet wordt behaald, dan wordt het geld automatisch en gegarandeerd teruggestort in de e-wallet van de investeerder en kan dan opnieuw worden gebruikt voor andere projecten of worden terugbetaald.

Door de samenwerking met Intersolve kan Symbid aan haar investeerders garanderen dat alle betalingen die via het Symbid platform lopen veilig en gegarandeerd zijn.” – Maarten van der Sanden