Budgetkaart

Wat kun je doen met een Budgetkaart

Een Budgetkaart is een betaalpas waarop restricties gelden voor de gebruiker. Zo kan op de pas zelf worden vastgelegd waar het budget dat op de pas staat kan worden uitgegeven. De Budgetkaart helpt mensen grip te krijgen op hun uitgavepatroon. Want dat kan best lastig zijn; bijvoorbeeld wanneer iemand op kamers gaat. Of wanneer het inkomen plotseling wijzigt. Gemeenten en maatschappelijke hulpverlening kunnen besluiten om voor iemand een Budgetkaart in te zetten om sturing te geven aan uitgaven.

Gebruik van een Budgetkaart

De Budgetkaart kan door de consument zelf worden opgewaardeerd. Ook kan hij zo worden ingericht dat er alleen mee kan worden betaald op bepaalde plekken en/of voor bepaalde producten.
De Budgetkaart kan ook door derden worden opgewaardeerd, bijvoorbeeld door een stichting of een gemeente die budget aanbiedt aan een specifieke doelgroep voor een specifiek product. Denk bijvoorbeeld aan schoolspullen of een minimabudget.

De Budgetkaart kan ook een hulpmiddel zijn voor Schuldhulpverlening.

Budgetkaart en wetgeving

Wie een Budgetkaart uitgeeft, heeft hiervoor in bepaalde gevallen een speciale vergunning nodig vanuit de Nederlandse overheid. Dit is een vergunning voor het uitgeven en beheren van elektronisch geld. Deze vergunning wordt verstrekt door De Nederlandsche Bank en zorgt ervoor dat tegoeden op een veilige manier worden bewaakt. Intersolve beschikt over een Europese EGI vergunning (elektronischgeldinstelling) en is daarmee de betrouwbare partner voor uw project.

Maak optimaal gebruik van het netwerk van Intersolve

Intersolve beschikt over een uitgebreid netwerk, waardoor je Budgetkaart een groot bereik heeft naar aanbieders en acceptanten. De kaart kan zowel fysiek, in de vorm van een plastic kaart, als digitaal worden uitgevoerd. De Budgetkaart van Intersolve is flexibel, veilig en fraudebestendig.