Met e-wallet technologie is het mogelijk om eenvoudig betalingen te ontvangen en verrichten vanuit jouw gekoppeld platform of via een kaart en/of een App.
Geoormerkt geld betreft vooraf vastgestelde budgetten voor een geselecteerd assortiment aan producten en diensten.