Het is geen gemakkelijke opgave om jouw (potentiële) klant over diverse kanalen en in de klantreis te bereiken. Laat staan activeren. Intersolve biedt je hiervoor concrete mogelijkheden.
Geoormerkt geld betreft vooraf vastgestelde budgetten voor een geselecteerd assortiment aan producten en diensten.