Een broodfonds is een alternatieve oplossing voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers.
Geoormerkt geld betreft vooraf vastgestelde budgetten voor een geselecteerd assortiment aan producten en diensten.