Geoormerkt geld betreft vooraf vastgestelde budgetten voor een geselecteerd assortiment aan producten en diensten.
Middels de ISAE3402 type II verklaring tonen wij aan dat de kwaliteit van de aan ons uitbestede dienstverlening in voldoende mate is gewaarborgd.