Sociale inclusie
Intersolve draagt al jaren bij aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen we lokale overheden bij het aanpakken van o.a. de schulden- en armoedeproblematiek en duurzame transitie.
Krijg meer grip op je uitgaven met een Budgetkaart. Deze heeft een groot bereik en is veilig, betrouwbaar en flexibel.
Wil je je eigen Betaalkaart uitgeven? Maak gebruik van onze flexibele, veilige en fraudebestendige oplossingen.
Intersolve registreert en beheert de tegoeden van de U-pas in regio Utrecht, een stadspas voor mensen met een laag inkomen.
Geoormerkt geld betreft vooraf vastgestelde budgetten voor een geselecteerd assortiment aan producten en diensten.
Intersolve beheert budgetten en kortingen op de stadspas en levert hiervoor een PAAS-platform dat is gekoppeld aan een groot aantal retailers en aanbieders.