Afbouwen samenwerking Daalder

Intersolve EGI is de financiële instelling die het elektronisch geld van de Daalder wallets beheert. Door tegenvallende resultaten heeft Intersolve in overleg met Daalder  besloten om de samenwerking ten aanzien van het gebruik van Daalder gecontroleerd af te bouwen. Dit betekent dat het vanaf 3 januari 2017 niet meer mogelijk is om een Daalder-account op te gebruiken. De resterende tegoeden zijn inmiddels uitgekeerd aan de wallet-eigenaar.

Beëindiging Fijncadeau

Met ingang van 4 september 2013 is de uitgifte en verzilvering van Fijncadeau in Nederland gestaakt. Fijncadeau B.V. heeft het geldbeheer veilig ondergebracht bij Intersolve EGI, waardoor u als consument het saldo kunt terugvorderen.

Als u nog tegoed op de kaart van Fijncadeau heeft, kunt u dit tegoed via de retourregeling van Intersolve terugkrijgen op uw bankrekening. Zie hier voor de retourregeling. In het geval van Fijncadeau retouren betaalt u geen administratiekosten en krijgt u 100% van het tegoed retour.

VBIN luidt de noodklok: “Keurmerk cadeaukaarten gewenst”

Onzekerheid. Na het faillissement van Cadeaubox en de Free Record Shop weet je het als consument niet zeker meer – kan ik mijn cadeaukaart nog wel gebruiken om iets aan te schaffen? Die onzekerheid is voor branchevereniging VBIN (Verenigde Betaal Instellingen Nederland) reden genoeg om de noodklok te luiden. Het mag niet zo zijn dat de consument het vertrouwen in cadeaukaarten verliest.

Geen onlogische conclusie. Want de markt van cadeaukaarten is groot. Nu gaat er tussen de 200 en 300 miljoen in om. De omvang zal alleen maar toenemen. In dit position paper, dat de VBIN op 25 juni openbaar maakte, doet de vereniging drie belangrijke voorstellen:

  1. De politiek moet alle cadeaukaart uitgevende instellingen verplichten zich bij DNB te melden. Dan wordt helder wie waar cadeaukaarten uitgeeft.
  2. Alle uitgevers van cadeaukaarten moeten voldoen aan ‘self governance principles’- een aantal belangrijke regels waarmee kan worden gewaarborgd dat de waarde van de cadeaukaarten voldoende is gedekt.
  3. Als instellingen aan deze voorwaarden voldoen kunnen ze een keurmerk introduceren. Dan weet je als consument dat je bij een veilige instelling je cadeaukaart aan hebt geschaft.

Uiteraard volgen wij deze ontwikkelingen op de voet.

infographic:
André Moen
Algemeen directeur Intersolve en Intersolve EGI
TOP